Udskriv denne side

Generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling i Hvidovre lokale Diabetesforening

Torsdag d. 21. april 2022 – kl. 19.00

I Aktivitetscenteret, Hvidovregade 49, 2650 Hvidovre

 

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent

 

  1. Ændring af Lokalforeningens vedtægter - §9

§9

Lokalforeningen ledes af en bestyrelse bestående af mindst 3 medlemmer og højst 7 medlemmer, der vælges blandt Diabetesforeningens medlemmer.

Intet medlem af Diabetesforeningen kan på samme tid være medlem af bestyrelsen i mere end en Lokalforening, en Børnefamiliegruppe og en Ungegruppe.

Lokalforeningens bestyrelse refererer til Diabetesforeningens Hovedbestyrelse.

Lokalforeningen tegnes udadtil af bestyrelsens formand i forening med et medlem af bestyrelsen.

 

  1. Valg til bestyrelsen

På valg er Jan Nielsen, Peter Rytter og Hans Weihrauch

 

  1. Valg af 2. suppleanter (vælges i rækkefølge)

 

  1. Valg af kritisk revisor

 

  1. Eventuelt

 

Lagt på hjemmesiden d. 1/4 2022 af Lisa Hansen

 

 

Generalforsamling 2022


Generalforsamlingen, der var planlagt til den 10. februar, er blevet flyttet til torsdag den 3. marts kl. 18.30. Generalforsamlingen finder sted i Sundhedscentret, Hvidovrevej 272, 2650 Hvidovre.

Tidligere generalforsamlinger:

Aflysning af generalforsamlingen 2021


Som en konsekvens af den vedvarende corona-pandemi, har hovedbestyrelsen beklageligvis meddelt, at alle lokale og regionale generalforsamlinger med afvikling i januar-marts 2021 skulle aflyses. Det har lokalforeningen i Hvidovre fulgt, men vi regner med, at der afholdes generalforsamling i foråret 2022. 
Indtil da, håber vi at se dig/jer til lokalforeningens arrangementer i efteråret.

På bestyrelsens vegne

Jan Nielsen

Formand i Hvidovre Lokalforening

Find Hvidovre Lokalforening på Facebook-siden: Diabetes Hvidovre

Generalforsamling 2020

Generalforsamling og foredrag om kulhydrattælling ved diætist Sophie Hillbrandt Jansen,

torsdag den 20. februar 2020 klokken 19.00 i

Aktivitetshuset, Hvidovregade 49, 2650 Hvidovre.

Der vil blive serveret kaffe, te, frugt og sukkerfri kage. Efter foredraget er der generalforsamling til ca. klokken 22.00.