Bestyrelsens medlemmer:

 

Navn

Tlf. nr.

E-mail

Formand

Jan Nielsen

40 10 67 91

jannn@get2net.dk

Kasserer

Peter Rytter

-

-

Alm. medlem

Søren Mejl

-

-

Alm. medlem

Jonna Hansen

-

-

Alm. medlem

Lisbeth Andersen

-

-

Alm. medlem

Susanne Nielsen

51 23 40 34

 

Alm. medlem

Hans Weihrauch

22 31 98 53

 

 

 

 

 

Suppleant

Anni Kvist

-

-

Suppleant

Anders Reitlov

-

-

 

 

 

 

Kritisk revisor

Jens Kyhl

-

-